Information – Umeå

Nolia Konferens 17 maj 2018
Kl 13.00 – 17.30

Läromedelsmässan 2018 på Nolia Konferens i Umeå vänder sig till personal på förskolor och grundskolor i Västerbottens län, men även gymnasiets personal och lärarstudenter är mycket välkomna. Ledande förlag och producenter medverkar i utställningen och det anordnas åtta föreläsningar/seminarier. Ta del av programmet, välj anmälan i menyn och registrera dig där. Fri entré.

Utställare 2018

 • Askunge Förlag
 • Bokförlaget Hegas
 • Bonden i skolan
 • Gleerups Utbildning
 • ILT Inläsningstjänst
 • LegiLexi Stiftelse
 • Lekolar
 • Liber
 • Lära Förlag
 • Lärandematriser och LMX
 • Läromedia Bokhandel
 • Majemaförlaget
 • Myndigheten för tillgängliga medier - MTM
 • Natur & Kultur
 • NE Nationalencyklopedin
 • Nypon förlag
 • Sanoma Utbildning
 • SICA Läromedel
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Studentlitteratur
 • Studi.se
 • UR

Föreläsningar/seminarier 2018

Tänk elev! Tänk lärande!
Johan Alm är författare till storsäljande böckerna Lärandematriser: Att få eleven att förstå, samt Kunskapsöversikter: Kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt. Han ger dig verktygen som gör lärandet begripligt för eleven och tidsbesparande för dig – så att du istället kan lägga mer tid på att analysera elevresultat och förbättra din undervisning. Två tillfällen: Kl 13.00 och 16.00.

PROGRAM 17 maj

Kl 13:00

 • Tänk elev! Tänk lärande! - Johan Alm
 • Kl 14:00

 • Matematikportalen – adaptiv färdighetsträning och helt nya möjligheter - Gleerups Utbildning
 • Ja må de levla. Spelstrukturer i dagens och morgondagens skola - Sanoma Utbildning
 • Kl 15:00

 • Favorit matematik – få koll på lärarhandledningens digitala resurser - Studentlitteratur
 • NE i undervisningen - NE Nationalencyklopedin
 • Kl 16:00

 • Språkprojektet - en skola för alla från första dagen - Studi.se
 • Programmering 2018 – vi stöttar dig i din undervisning - Natur&Kultur
 • Tänk elev! Tänk lärande! - Johan Alm
 • Dela på FacebookShare on Facebook
  Facebook