Tänk elev! Tänk lärande!

Johan Alm, Lärandematriser och LMXJohan Alm

Målgrupp: Lärare Skolår 1-9

-> Ladda ner som Pdf

Vill du göra lärandet begripligt för eleven och samtidigt få tid och verktyg för att förbättra din undervisning? Med lärandematriser, kunskapsöversikter och LMX blir det möjligt!

Lärandematriser utgår från eleven och lärandet, inte från lärar- och bedömningsperspektiv. Lärandemålen kopplas till elevuppgiften och uttrycks som iakttagbara elevhandlingar, men utgår alltid från kunskapskrav för att kunna sammanställas utifrån styrdokument. Progressionen beskrivs begripligt, så att elever själv kan avgöra vad de klarat och vad nästa steg är. Utifrån själv- och kamratrespons formulerar sedan eleven egna målbilder och får kontroll över sitt lärande.
I sin senaste bok Iakttagbara mål, visar Johan Alm hur du formulerar iakttagbara kriterier för de vanligaste kunskapskraven som gör lärandematriser till effektiva lärverktyg för eleven under hela lärprocessen, men även till mycket tillförlitliga bedömningsredskap.

Kunskapsöversikter visar kunskapskraven i läroplanen på ett nytt, överskådligt sätt. Gemensam text på olika betygsnivå bryts ut i en fjärde spalt för att undvika upprepningar. Texten är densamma men tar mindre plats, värdeorden framgår och varje kunskapsuttryck får en egen rad. Där för du in lärandematrisresultat kopplade till uppgifter och krav. Eleven får en visuell bild över sin kunskapsprofil i ämnet, kan själv tolka sitt betyg och vad som krävs för att höja det.

LMX är den digitala plattform som sammanför lärandematriser med digitala kunskapsöversikter för ämnen i alla skolformer. Där skapar du kollegiala matriser och kan fokusera på målformulering, layouten sköter LMX. Bedömningar markerar du direkt i matrisen som LMX automatiskt för över och sammanställer i elevens egen kunskapsöversikt. Allt dokumentationsarbete försvinner. Eleven förstår. Läraren får tid att undervisa.

Verktygen garanterar att undervisning, respons, bedömning och betyg hänger samman och utgår från kunskapskrav, inte poäng på uppgifter eller oreflekterade skoltraditioner.

Dela på FacebookShare on Facebook
Facebook